O nás

Autentista Moravia Magna je spolek naturálních vinařů z Moravy, kteří dělají víno trochu jinak než je současný trend. Nezavrhujeme výdobytky současné vědy a vyspělých technologií, jen se je snažíme používat s rozumem a jen v té nejnutnější míře.

Naše představa o opravdovém, chcete-li terroirovém, víně je prostá: minimum technologických zásahů při výrobě vína, minimum přídatných látek do vína, minimum chemie při agrotechnice ve vinici, maximálně zdravý hrozen, maximální respekt k přírodě a lidem. Jen tak dle nás může vzniknout opravdové „velké víno„. Pravidla, která respektujeme, jsou popsána v naší Chartě Autentistů.

Ještě neformální sdružení založili v roce 2008 pánové Ota Ševčík, Richard Stávek a Bogdan Trojak. Nositelem myšlenky autentických vín byl tehdy právě Richard Stávek, který takto připravoval svá vína v malých šaržích minimálně už od roku 1998. Ota Ševčík, tehdy již vinař s dloholetou praxí, se také přiklonil k tomuto směru a společně s Richardem Stávkem velmi ovlivnili Bogdana Trojaka v jeho směřování ve výrobě vína. Ten poté sdružení začal medializovat a obchodovat s víny členů. Dále oslovoval a byl oslovován dalšími vinaři, kteří takto chtěli nebo již dělali svá vína. Ještě v roce 2008 se sdružení rozrostlo o Petra Korába, na jaře roku 2009 vstoupil do sdružení Zdeněk Vykoukal a koncem stejného roku i Petr Kočařík. Na sklonku roku 2010 vstoupil do sdružení Jaroslav Osička.

V této sestavě sdružení v roce 2011 společnými silami sestavilo pravidla pro výrobu vín závazná pro členy sdružení. Jako Charta Autentistů byla tato pravidla sepsána a 28.10.2011 všemi členy podepsána.

Na podzim roku 2012 vstoupil jako poslední do sdružení Petr Nejedlík z Dobré vinice. V této sestavě jsme v prosinci 2012 dokončili Stanovy sdružení a jednohlasně je schválili a podepsali. 1.února 2013 jsme podali návrh na registraci sdružení na MvČR. Sdružení bylo oficiálně zapsáno 28.března 2013.

V roce 2016 se sdružení muselo přeregistrovat a upravit název podle nového OZ u Krajského soudu. Zvolili jsme si název Autentista Moravia Magna, vinařský spolek, čímž jsme otevřeli bránu do spolku i vinařům z území historické Velké Moravy.

Ve vinařském spolku Autentista Moravia Magna v současné době aktivně působí Zdeněk Vykoukal, Petr Koráb, Ota Ševčík, Zdenka Čačíková, Jaroslav Tesařík a Vladimír Lojda.