Smutná zpráva

logo autentisté zákazS lítostí oznamujeme, že od včerejška (25.11.2014) byl zablokován náš Facebookový profil Autentisté. Tímto médiem Vás již proto nemůžeme přímo oslovovat. Proto Vás porosíme a žádáme o sdílení tohoto příspěvku na Vašich FB profilech. Rádi bychom totiž zajistlili informování všech našich příznivců.

Profil byl zablokován na žádost člověka, který je uveden ve sdělení Facebooku, které je přiloženo.

Upozorňujeme, že někdo založil nový profil Autentisté, ten ale není provozovaný naším ani žádným jiným sdružením, ale pravděpodobně pouze jednou osobou.

Je třeba zde uvést, že sdružení není majitelem ochranných známek „Autentisté“, ale dle zákona o ochranných známkách musí současný majitel strpět používání těchto známek současnými členy sdružení, neboť jimi označovali své produkty a propagovali své podnikání ještě před podáním přihlášky ochranných známek k ÚPV současným majitelem, což můžeme doložit důvěryhodnými dokumenty.

Vaši Autentisté

Zdeněk Vykoukal, Petr Koráb, Ota Ševčík a Richard Stávek

A Message from Facebook